:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: สำหรับประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มกับโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

14 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

‼ แจ้งประชาสัมพันธ์ ‼ ข่าวดี ‼ สำหรับประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มกับโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สามารถลงทะเบียนรอบที่ 2 ได้ที่ รพ.หนองป่าครั่งหรือ อสม./สท.ทุกหมู่บ้าน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนที่แสดงว่าอยู่ตำบลหนองป่าครั่ง หากบัตรประชาชนยังไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ให้แนบทะเบียนบ้านที่มีชื่อท่านอยู่ตำบลหนองป่าครั่งและแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร