:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: คู่มือเรารักหนองป่าครั่ง

12 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

คู่มือเรารักหนองป่าครั่ง แผ่นพับที่รวบรวมสถานที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมคิวอาร์โค้ดใช้สแกนแผนที่ไปยังอาคาร สถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ในส่วนของE-service สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเขียนคำร้องต่างๆ โดยที่ท่านไม่ต้องมาเขียนคำร้องด้วยตนเองที่เทศบาลฯ ท่านสามารถชำระค่าน้ำประปา โดยแอดไลน์ของเทศบาลฯ เพื่อเช็คยอดชำระ และทำการโอนผ่านเลขบัญชีธนาคารของเทศบาลฯ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการชำระได้อีกช่องทางหนึ่ง หน้าสุดท้ายรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชนชาวตำบลหนองป่าครั่งค่ะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร