:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ตลาดนัดประชารัฐตำบลหนองป่าครั่ง หน้าวัดบวกครกน้อย จะทำการ ปิดชั่วคราว

11 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ตลาดนัดประชารัฐตำบลหนองป่าครั่ง หน้าวัดบวกครกน้อย จะทำการ ❌ ปิดชั่วคราว ❌ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่ะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร