:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งรับสมัครงาน

1 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ตำแหน่ง

- พนักงานช่วยการพยาบาลหรือผู้ช่วยการพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล 1 ตำแหน่ง

- พนักงานขับรถพยาบาล 1 ตำแหน่ง

 

ยื่นไปสมัครได้ที่ ชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในวันเวลาราชการ

 ติดต่อสอบถาม โทร.053-117787 หรือ 086-1939292


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร