:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็ม 3 แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้

4 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2565) โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็ม 3 แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร