:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ดำเนินการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ในห้วงฤดูกาล หมอกควัน ไฟป่า บริเวณเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

24 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ในห้วงฤดูกาล หมอกควัน ไฟป่า บริเวณเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร