:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ปฏิบัติงานนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดตลาดเอื้องคำ

11 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ออกปฏิบัติงานนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดตลาดเอื้องคำ เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย สร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาดเอื้องคำ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร