:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปฐ.ระดับอง

6 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปฐ. ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร