:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: พิธีเปิดศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation)

27 ส.ค. 2564

รายละเอียด:

พิธีเปิดศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation)
---------------------------------------------------------
วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation) ณ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบวกครกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการจัดระบบศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation) แก่ประธานในพิธี ซึ่งการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้เนื่องจากปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เกิดการแพร่ระบาดระรอกใหม่ ในหลายพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสถานที่พักคอยความพร้อมของโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงจัดทำโครงการจัดระบบศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation) เพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้มีที่พักอาศัยระหว่างรอเตียงว่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน โดยได้ปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 26 มีนาคม 2563 และ จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation) โดยมีนายแพทย์และพยาบาลซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นผู้ดูแลกรณีที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
โดยเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง และนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์แยกกักตัว ทั้ง 2 ชั้น และได้สาธิตการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโดยแพทย์และพยาบาลทำการวีดีโอคอลผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบบันทึกเสียง จากศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มายังห้องพักผู้ป่วยศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 
ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร