:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำเหมือง บริเวณหมู่ 4 ด้านหลังฮิลไซต์คอนโดมิเนียม

11 ส.ค. 2564

รายละเอียด:

กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำเหมือง บริเวณหมู่ 4 ด้านหลังฮิลไซต์คอนโดมิเนียม เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ และเตรียมการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร